Realių variantų metodas vertinant projektų vertę

Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes Nesutikti sunku - šiuolaikiniame versle investuoti į informacines technologijas tenka net jei įmonės veikla su jomis tiesiogiai ir nesusijusi, tad investicijų į technologijas įmonėje grąžos vertinimas yra būtinas, siekiant efektyvios IT plėtros politikos formavimo bei tikslingo jai skiriamų lėšų panaudojimo [4]. Nors akademinėje bendruomenėje efektyvios realių variantų metodas vertinant projektų vertę grąžos angl.

Šiuo metu egzistuojančius investicijų į technologijas vertinimo metodus galima suskirstyti į tradicinius finansinius, kokybinius bei tikimybės. Nė vienos grupės investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodai nėra išskiriami kaip universaliausi ar pigiausi - kiekviena metodika turi savitų privalumų ir trūkumų, investicijų grąžos vertinimo kaštai taip pat skiriasi palyginti nedaug.

Kaip dažniausiai specializuotoje literatūroje minimą ir plačiausiai taikomą galima išskirti visuotinių nuosavybės kaštų metodiką, priklausančią tradicinių finansinių vertinimo metodų grupei.

Nepaisant to, ji nėra visiškai tiksli bei taikytina visiems atvejams. Inovatyvių projektų efektyvumo įvertinimo metodai. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos Tradiciniai finansiniai vertinimo metodai Tradiciniais finansiniais metodais investicijų į technologijas grąža vertinama remiantis klasikinių finansinių vertinimų normomis, kurios papildomos rizikos vertinimu bei specifiniais parametrais, būdingais informacinių technologijų rinkai.

Populiariausi tradiciniai finansiniai investicijų į technologijas vertinimo metodai yra ekonominės pridėtinės vertės, visuotinių nuosavybės kaštų, visuotinio ekonominio poveikio bei greitojo ekonominio pagrindimo. Ekonominės pridėtinės vertės metodas angl. Economic Value Added, EVA apibrėžia, kad investicijų į technologijas grąža įmonėje yra lygi grynajam pelnui be atitinkamo kapitalo išlaidų.

Paprasčiau tariant, įmonė, naudojanti IT kapitalą realių variantų metodas vertinant projektų vertę reikmėms, už jį turi taip pat mokėti. Vertinant kapitalo išlaidas EVA skatina organizacijų vadovus arba už IT ūkį atsakingus asmenis kontroliuoti ne tik pajamas iš technologijų pritaikymo, bet ir išlaidas jų diegimui. Taikant EVA metodą prieš diegiant naujus technologijomis grįstus verslo valdymo sprendimus realių variantų metodas vertinant projektų vertę įvertinti visas tam būtinas investicijas - pirminį mokėjimą, bendruosius nuosavybės kaštus priežiūra, mokymas.

Investicijos lyginamos su galima nauda, kuri gali pasireikšti išlaidų sumažėjimu arba pajamų padidėjimu. Naudojant EVA metodą galima spręsti ar verta pradėti naujus su technologijų diegimu susijusius projektus įmonėje.

Realių pasirinkimo galimybių metodas vertinant verslo vertę

EVA vertinimas sąlygoja tai, kad įmonės renkasi mažiau kapitalo sunaudojančius projektus. Visuotinių nuosavybės kaštų metodika angl. Ji itin efektyvi ieškant optimalaus išlaidų ir naudos santykio aptarnavimo tipo verslo procesuose. Šiuo metu TCO yra itin populiarus investicijų grąžos vertinimo metodas, plačiai taikomas ne tik technologijas naudojančių įmonių, bet ir kompiuterių, tarnybinių stočių kūrėjų.

Manoma, kad dėmesys gaminamos produkcijos TCO kaštų mažinimui lėmė tarnybinių stočių rinkos lyderių verslo sėkmę.

realių variantų metodas vertinant projektų vertę

TCO metodika leidžia efektyviai kontroliuoti nemažą bendrųjų IT išlaidų dalį, be to, ji sudaro sąlygas ne tik įvertinti daug išlaidas lemiančių veiksnių, bet ir analizuoti siaurą funkcijų sritį. Nepaisant turimų trūkumų, visuotinių nuosavybės kaštų metodika yra šiuo metu populiariausia investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodika.

realių variantų metodas vertinant projektų vertę

Tai lemia ir dažnas klaidas kuomet ji dėl didelio populiarumo investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes literatūros kiekio naudojama ten, kur gerokai labiau tiktų kiti, dažniausiai kokybiniai, investicijų grąžos vertinimo metodai.

Visuotinio ekonominio poveikio metodika angl. Total Economic Influence, TEI padeda rasti ryšį tarp su technologijų diegimu susijusios rizikos ir vadinamojo lankstumo, kuris įvertinamas skaičiuojant išlaidas ir gautą naudą bei analizuojant gautus rezultatus [1].

Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos Analizuojant išlaidas technologijų diegimui, gautą naudą bei lankstumą nustatomos šiems trims kriterijams būdingos rizikos. Išlaidos vertinamos beveik taip pat kaip populiariojoje TCO metodikoje - eksploatacinės išlaidos sudedamos su kapitalo sąnaudomis.

Dažniausiai TEI taikoma lyginant realių variantų metodas vertinant projektų vertę galimas veiksmų sekas, pavyzdžiui, skirtingų gamintojų grupinio darbo priemonių diegimą. Jos taikymas sudarytas iš penkių etapų. Prieš jį pradedant kaip ir kur užsidirbti pinigų per savaitę turėti verslo perspektyvos įvertinimą, nustatyti suinteresuotus projekto asmenis, įvardyti kritinius sėkmės veiksnius bei pagrindinius našumo rodiklius.

Atlikus interviu su suinteresuotais asmenimis investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes, dienos kintamumo formulė informacinės technologijos daro įtaką įmonės kritiniams sėkmės veiksniams. Po to laukiama nauda palyginama su išlaidomis, įvertinama rizikų tikimybė. REJ metodika labiausiai tinkama pavienių projektų vertinimui, tačiau dažniausiai nenaudojama investicijų į kompleksinius sprendimus grąžai apskaičiuoti.

realių variantų metodas vertinant projektų vertę

Tikimybės metodai Naudojami du investicijų į technologijas grąžos vertinimo tikimybės metodai - taikomosios informacijos ekonomika ir vadinamasis realių pasirinkimų vertinimo būdas. Šie metodai yra matematinių ir statistinių savybių turintys modeliai, kuriuose technologijų diegimo rizika vertinama remiantis tikimybių teorija.

Taikomosios informacijos ekonomikos angl. Jo nuomone, IT projektams būdingas tam tikras pasikartojimas, t. Tai nėra esminis AIE metodikos komponentas, tačiau jis laikomas neatskiriama jos dalimi.

Inovatyvių projektų efektyvumo įvertinimo metodai. Šiuolaikinės mokslo ir švietimo problemos

Iš visų investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodikų Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes yra labiausiai skaitmenizuota, tačiau populiarumo jai stinga. Kliūva didelis taikant šį metodą gautų išvadų subjektyvumas, kuris atspindi daugiau vieno konsultanto nuomonę, nei objektyvią situaciją.

Visgi AIE kartais naudojamas kaip antrinis investicijų grąžos vertinimo būdas sudėtinguose ir brangiuose projektuose. Tokiais atvejais tikimybių ir investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes metodikų naudojimas gali būti itin efektyvus rizikų vertinimo būdas. Tm variantas yra Šiuo atveju postauditas gali tapti pernelyg sudėtingas. Jis yra kilęs iš Nobelio premiją pelniusios Black-Schole metodikos, kurios pagrindas - skaitinis lankstumo vertinimas.

Pagrindiniai investicijų vertinimo metodai ir principai - Viešbučiai

Novatoriškų projektų vertinimo metodai Black-Schole metodika buvo taikoma gamybos planavime, lizinge, įmonių susijungimams ir susiliejimas vertinti.

Jos pritaikymas technologijų vertinimui grįstas infrastruktūrinių technologijų lankstymu rodiklių įvertinimu. ROV taikymo šalininkai teigia, kad būtent infrastruktūra lemia verslo sprendimus ir rezultatus po technologijos įdiegimo. Taikant ROV investicijų į technologijas grąžai skaičiuoti remiamasi tuo, kokį lankstumą įmonei suteikia IT projektas.

Kuklūs finansiniai tiesioginės investicijų naudos rodikliai gali būti ignoruojami jei tik jie lemia didesnį lankstumą. Taigi, ROV metodikos atžvilgiu vertingos yra tos technologijos ir sprendimai, kurie gali būti lengvai plečiami ar keičiami. Akademinės kilmės ROV metodas neretai naudojamas kaip vienas iš investicijų į technologijas vertinimo būdų, tačiau retai taikomas atskirai.

  1. Realių galimybių metodas projektų vertei įvertinti Realus vertybinių popierių biržos variantas
  2. Emitento pasirinkimo sandorių išleidimas
  3. Inovacijų įvertinimo metodai.
  4. Parinkčių technika

Jis geriausiai tinka ten, kur sudėtinga naudoti standartinius metodus dėl didelių neapibrėžtumų bei kuomet svarbu ne tiesioginė investicijų grąža, o jų suteiktas sprendimų lankstumas [1]. Kokybiniai metodai Šie metodai vertina investicijų į technologijas grąžą naudojant subjektyvius kokybės matavimus.

Investicinių projektų vertinimas naudojant realias galimybes

Taikant juos norima nustatyti subjektyvią procesų, darbuotojų vertę. Šiuo metu naudojami keturi kokybiniai investicijų į technologijas grąžos vertinimo metodai - subalansuota rodiklių sistema, portfelio valdymas, informacijos ekonomika bei IT rodiklių sistema.

Taikyti subalansuotos rodiklių sistemos metodą angl.